Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Olkuszu, stanowiącej działkę nr 403 o pow. 0,2062 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR1O/00008492/5. Celem podziału jest wydzielenie działki przeznaczonej do realizacji celu publicznego tj. gruntu, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Podgrabie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/521/2022 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 8916) jest przeznaczony pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczonej w planie symbolem „11.KDD”.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz wzywa do zgłoszenia się osób, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, można wszcząć postępowanie w sprawie podziału nieruchomości. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa powyżej, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może wydać decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości. Decyzja zatwierdzająca z urzędu podział przedmiotowej nieruchomości będzie ogłoszona w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wszelkich informacji dotyczących podziału ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem (pok. 111),  tel.: 32 626 01 11, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.