Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Loga

Rozpoczęła się realizacja kolejnych inwestycji drogowych w Olkuszu. Prace tym razem objęły budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę ulicy Gwarków na Pomorzanach. W budowie jest również oświetlenie uliczne na Podgrabiu. Są to kolejne etapy drogowej rewolucji, obejmującej realizację remontów kilkunastu ulic z terenu Miasta i Gminy Olkusz.

- Przystąpienie do realizacji przebudowy kolejnych ulic oznacza poprawę bezpieczeństwa i komfortu wszystkich Mieszkańców, którzy na co dzień są pieszymi i zmotoryzowanymi uczestnikami ruchu. Docelowo w perspektywie roku na poprawę standardu podróżowania gminnymi ulicami planujemy wydatkować blisko 26 mln złotych. Jest to przedsięwzięcie, które diametralnie zmieni drogowy krajobraz naszego Miasta i Gminy. Już teraz w planach mamy następne inwestycje – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Gwarków

W ostatnich dniach rozpoczęła się inwestycja polegająca na budowie oświetlenia, kanalizacji sanitarnej i przyłączy, a także odbudowie chodników, wjazdów i nawierzchni ul. Gwarków w Olkuszu. W kolejnych etapach prace będą rozszerzane na sąsiadujące ulice: Pomorską oraz Stary Olkusz. Wszystkie działania zostaną zakończone najpóźniej w lipcu przyszłego roku.

Na Podgrabiu trwa budowa zupełnie nowych odcinków oświetlenia. Zaplanowane prace obejmują ulice: Jurajską, Spacerową, Polne Wzgórze, Widokową, Zamkową, Na Skraju i Skalistą. Oświetlenie będzie gotowe jeszcze w wakacje tego roku.

Podgrabie

W ramach Polskiego Ładu już od kilku tygodni trwają przebudowy ul. Baczyńskiego, Nullo i Armii Krajowej w Olkuszu. Remonty dwóch pierwszych zakończą się jeszcze w tym roku, natomiast prace na Os. Pakuska zostaną zakończone w przyszłym roku. Równolegle przy ul. Krucza Góra w Olkuszu powstaje oświetlenie. Przy ul. Dąbrowskiego w Olkuszu PWiK sp. z o.o. zakończył już prace związane z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a w kolejnym etapie inwestycji Gmina Olkusz dokona przebudowy tej drogi oraz wymiany słupów oświetleniowych. Wszystkie prace w ul. Dąbrowskiego powinny zakończyć się w tym roku.

Przypomnijmy; zakres inwestycji dofinansowanych z Polskiego Ładu obejmuje – oprócz już realizowanych zadań – przebudowę ulic: Orzeszkowej (odcinka środkowego i końcowego), Kolberga, Rabsztyńskiej (od skrzyżowania z ul. Zieloną), Sikorka, Leśnej w Osieku, Akacjowej w Żuradzie i drogi za kapliczką w Olewinie. Osobną częścią inwestycji jest budowa odcinków oświetlenia.

W sumie prace prowadzone będą w kilkunastu miejscach na terenie całej gminy Olkusz. Na ich realizację Gmina Olkusz uzyskała dofinansowanie w wysokości 95% wartości inwestycji.