Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

LIV Sesja Rady Miejskiej w Olkuszu

dnia 8 sierpnia  2023 r. , godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

 

Porządek obrad

 

 

1. Otwarcie LIV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

4. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

5. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami - sprawozdanie.

7. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

8. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz lub osobę przez niego upoważnioną o liczbie złożonych interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu, ich treści oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

10. Podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia skarg na działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu oraz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2023 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/529/2022 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie LIV Sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.