Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Gmina Olkusz prowadzi obecnie – wartą blisko 26 mln złotych – „drogową rewolucję”, polegającą na przebudowie kilkunastu ulic z terenu Miasta i Gminy Olkusz. To nie koniec drogowych planów inwestycyjnych, bowiem burmistrz Roman Piaśnik złożył kolejne wnioski o dofinansowanie budowy ul. Zielonej, dokończenia przebudowy ul. Kpt. Hardego, a także budowy nowego układu drogowego, usprawniającego komunikację w obrębie ul. Wspólnej w Olkuszu. Szacowane koszty realizacji tych inwestycji przekraczają 55 mln złotych.

- Wywiązaliśmy się z najważniejszego zadania przygotowując niezbędną dokumentację i wnioski o dofinansowanie tych inwestycji. Jeżeli środki zostaną nam przyznane, to niezwłocznie przystąpimy do właściwych procedur, by jak najszybciej rozpocząć tak ważne dla Mieszkańców prace. W obecnych czasach, przy tak dużych potrzebach inwestycyjnych niemal w każdym zakresie – od szkolnictwa, przez kulturę i rekreację, po infrastrukturę drogową – dodatkowe środki są bardzo potrzebne do realizacji naszych planów – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Drogi

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożone wnioski o dofinansowanie dotyczą budowy ul. Zielonej w Olkuszu, a także dokończenia przebudowy ul. Kpt. Hardego w Olkuszu przy Szkole Podstawowej Nr 3, czyli na odcinku, który jeszcze nie został objęty pracami budowlanymi. Obie inwestycje będą kosztowały ponad 4 mln złotych.

Największy zakres zaplanowanych działań przewiduje wniosek o dofinansowanie złożony w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Planowana jest budowa infrastruktury drogowo-sieciowej ponad 3 km dróg, które mają zwiększyć dostępność Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Wspólnej w Olkuszu. To właśnie tam dynamicznie rozwijają się lokalni przedsiębiorcy, a już wkrótce swoją działalność rozpocznie nowy obiekt handlowy.

Obecnie teren ten obsługiwany jest jedynie z Drogi Krajowej 94. To rozwiązanie nie zapewnia płynnej obsługi ruchu samochodowego, dlatego Gmina Olkusz zaproponowała szereg nowych przedsięwzięć, uwzględniających m.in. budowę drogi łączącej ul. Żuradzką z mostem nad kanałem rzeki Baby, drogi łączącej przejazd kolejowo-drogowy z ul. Wspólną, a także drogi łączącej ul. Wspólną z ul. Kruszcową. Ponadto planowana jest budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia, dróg oraz chodników dla pieszych i rowerów, a także nowych miejsc parkingowych. Przewidziano też przeprowadzenie nasadzeń zieleni. Szacowana wartość inwestycji przekracza 51 mln złotych.

- Są to inwestycje, których mocno oczekują nasi Mieszkańcy. Chcemy inwestować w infrastrukturę drogową, a dzięki temu poprawiać płynność i bezpieczeństwo ruchu wszystkich użytkowników: pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych. Realizacja zadań w ramach złożonych wniosków znacząco usprawni komunikację w tak istotnych dla Mieszkańców obszarach, dlatego gorąco liczę na pozytywne dla nas informacje o przyznaniu dofinansowań – podsumowuje Roman Piaśnik.