Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Szanowni Państwo,

Roman Piaśnik Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz zaprasza wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz magazynów energii na spotkania informacyjne.

Przewidywany poziom dofinansowania to maksymalnie 85%.

Na trwających spotkaniach informacyjnych Mieszkańcy mogą zapoznać się szczegółowo z kwestiami prawno-organizacyjnymi, finansowymi oraz z zasadami uczestnictwa. Więcej informacji znajdą Państwo pod nr. tel. DOEKO Group - 12 446 42 97.

Korzystając z usług firmy DOEKO Group zostanie dobrana prawidłowa moc instalacji OZE dla Państwa gospodarstw domowych wraz z obliczeniem efektu ekologicznego. W tym celu należy zawrzeć z firmą oddzielną umowę na inspekcję terenową (wzór do wglądu znajduje się poniżej). Zapisy do projektu będą możliwe od 4 września 2023 r. do 25 września 2023 r. 

Edycja: (Uwaga! Przedłuża się zapisy do projektu wraz z zawarciem umowy do 29 września 2023 r.!)

Zapisów będzie można dokonać w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz w pokoju 326, poprzez złożenie wypełnionej ankiety informacyjnej (do pobrania niżej).

 

Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie z działania 8.11 Transformacja energetyczna w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji to grudzień 2023 roku.

Dokumenty do pobrania:

Prezentacja projektu - więcej informacji o projekcie

Ankieta informacyjna - do złożenia w pokoju 326 od 4 września 2023 roku

Wzór umowy