Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Blisko 33 mln złotych – na tę kwotę opiewają trzy wnioski złożone przez burmistrza Romana Piaśnika do rządowego funduszu Polski Ład. Przewidziano w nich m.in. budowę lub modernizację obiektów użyteczności publicznej, kolejne inwestycje drogowe, a także dalsze prace zwiększające atrakcyjność zamku w Rabsztynie. Osobna część, na którą władze Gminy Olkusz zwróciły uwagę, dotyczy niwelowania zagrożeń podtopieniami w konsekwencji likwidacji wydobycia przez ZGH „Bolesław” SA.

- Stojące przed Gminą Olkusz wyzwania analizuję kompleksowo, dlatego złożone w tej edycji Polskiego Ładu wnioski są tak różnorodne. Dbamy o turystykę, komfort i bezpieczeństwo podróżujących naszymi drogami, wspieramy rozwój lokalnych społeczności i jakość edukacji, a także prowadzimy działania prewencyjne związane z likwidacją wydobycia przez ZGH „Bolesław”. Gmina Olkusz ciągle się rozwija, a środki zewnętrze znacząco nas w tym procesie wspierają – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

 

Poprawa komfortu i efektywności energetycznej Mieszkańców

Największy złożony projekt – o wartości ponad 22 mln złotych – dotyczy szeregu przedsięwzięć na terenie całej gminy Olkusz. W planach jest budowa trzech budynków wiejskich: w Pazurku, Wiśliczce i Zadolu Kosmolowskim. Wszystkie zostaną w pełni wyposażone – także w instalacje fotowoltaiczne. W Braciejówce przewidziano modernizację dachu i instalacji c.o. znajdującej się w budynku, w którym mieści się Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz mieszkania komunalne. I tu planowana jest instalacja Odnawialnych Źródeł Energii. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 na Os. Młodych w Olkuszu przewidziano przebudowę starego węzła cieplnego, w Szkole Podstawowej w Sienicznie wykonana zostanie modernizacja sali gimnastycznej z instalacją OZE, a w Szkole Podstawowej Nr 1 w Olkuszu planowana jest termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachowego.

Ważnymi inwestycjami przewidzianymi do realizacji – zwłaszcza w kontekście likwidacji wydobycia przez ZGH „Bolesław” SA – są działania związane z uporządkowaniem gospodarki wód opadowych w Olkuszu oraz budowa inteligentnego systemu zarządzania kanalizacją deszczową, przebudowa istniejących zbiorników retencyjnych oraz modernizacja kanału rzeki Baby i Witeradówki.

 

Inwestycje w infrastrukturę drogową

Blisko 8,5 mln złotych Gmina Olkusz planuje przeznaczyć na kolejne przedsięwzięcia związane z poprawą infrastruktury drogowej. Przewidziano budowę ul. Zielonej w Olkuszu wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem    i ścieżką rowerową. W Niesułowicach prace obejmą ul. Głębowiec w zakresie budowy odwodnienia i nawierzchni. Ulica Kpt. Hardego za Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zyska nową nawierzchnię, plac do zawracania i kanalizację deszczową. Przy ul. Żeromskiego przewidziano przebudowę drogi z budową miejsc postojowych, chodników, odwodnienia i oświetlenia. Gmina Olkusz planuje uruchomić kolejne tereny inwestycyjne przy ul. 20 Straconych, a w tym celu niezbędne jest wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej 791. Planowane jest ponadto dokończenie budowy ul. Buchowieckiego.

 

Modernizacja Zamku w Rabsztynie

Ostatni złożony wniosek dotyczy kontynuacji prac podnoszących atrakcyjność turystyczną Zamku Rabsztyn. Zadanie, którego wartość została oszacowana na przeszło 2 mln złotych, przewiduje m.in. zabezpieczenie konstrukcyjne i prace remontowo-konserwatorskie węzła bramnego, modernizację iluminacji i budowę oświetlenia traktu w systemie LED, a także stworzenie ekspozycji zamku średniego i górnego.

 

- Łączna wartość wszystkich zadań, przewidzianych do realizacji w ramach tej edycji Polskiego Ładu, wynosi niemal 33 mln złotych. To środki, które zamierzamy wydatkować w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa życia Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz. Gorąco liczę, podobnie jak w przypadku poprzednich składanych wniosków, na ich pozytywne rozpatrzenie –  z korzyścią dla całej społeczności Miasta i Gminy Olkusz – podsumowuje Roman Piaśnik.