Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Już w najbliższą sobotę 9 września, na olkuskim rynku o godz. 11.00 rozpocznie się ogólnopolska akcja „Narodowe Czytanie", jaką organizuje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu. Uczestników wydarzenia powita Pan Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

W tym roku, zaproszeni goście, czyli przedstawiciele władz samorządowych oraz dyrektorzy olkuskich szkół podstawowych i średnich będą publicznie czytali fragmenty powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta RP wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Jest „Narodowe Czytanie” to ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.