Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 306 w dniach od 08.09.2023r. do 28.09.2023r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- działka nr ew. gr. 3164 obręb Olkusz w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny,

 

- działka nr ew. gr. 181 obręb Olkusz w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,

 

- działka nr ew. gr. 189/7 obręb Olkusz w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: gazociąg śr/c wraz z przyłączem,

 

- działka nr ew. gr. 1231/15 obręb Olkusz w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny, przyłącz kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 800-1600 (pn), 700-1500 (wt - pt) - pok. nr 306 lub pod numerem telefonu:     

32 626-01-56.