Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W sobotnie słoneczne przedpołudnie 9 września 2023 r. olkuski Rynek wypełnił się miłośnikami polskiej literatury klasycznej. Okazją do spotkania była 12. edycja Narodowego Czytania – ogólnopolskiej akcji organizowanej pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej.

Organizatorem przedsięwzięcia była Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu, a współorganizatorem Urząd Miasta i Gminy Olkusz.

Uczestników wydarzenia powitał Pan Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Lekturą tegorocznej edycji Narodowego Czytania była powieść "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Jak czytamy w liście Prezydenta RP Andrzeja Dudy:  „To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. (…) Spotkajmy się z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami, wysłuchajmy ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek „przy polskim stole”. Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnijmy wreszcie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci i którego znaczenie jest istotne także dla innych narodów naszego regionu”.

Zaproszenie do udziału w tegorocznym Narodowym Czytaniu przyjęły osobistości olkuskiego życia publicznego. Fragmenty powieści Orzeszkowej interpretowali w kolejności:

  • Bogumił Sobczyk - Starosta Powiatu Olkuskiego
  • Marcin Wiercioch - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
  • Irena Majda - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu
  • Marida Zoń – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu
  • Barbara Piekarz - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 w Olkuszu im. Kornela Makuszyńskiego
  • Mirosław Jurczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu
  • Renata Dylewska -  Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu
  • Marcin Bujas - Z-ca Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu

Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymali od olkuskiej Biblioteki pamiątkowe kartki z okolicznościową pieczęcią, przesłaną z Kancelarii Prezydenta RP. Każdy czytelnik mógł również otrzymać pamiątkowy stempel na przyniesionym przez siebie egzemplarzu książki „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Bardzo dziękujemy za wsparcie Narodowego Czytania Panu Burmistrzowi Romanowi Piaśnikowi oraz Urzędowi Miasta i Gminy Olkusz. Równie serdecznie dziękujemy wszystkim biorącym udział w tegorocznym wydarzeniu. Czytającym za wyjątkową interpretację powieści Orzeszkowej, a uczestnikom: Młodzieży, Nauczycielom oraz naszym Czytelnikom – za wyjątkową postawę oraz wsparcie naszej akcji.

„Narodowe Czytanie” to ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Ponadto celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.