Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

WYNIKI  PRZETARGU

 

1. W dniu 15.09.2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz przeprowadzony został VI przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości obejmującej  działki   nr 5096/10, nr 5096/6, nr 5083 o łącznej pow. 1,9193 m2, położonej w Olkuszu w okolicy  ul. Rabsztyńskiej, objętej księgą wieczystą KR1O/00035288/0, stanowiącej własność Gminy Olkusz.

 

2. Cena wywoławcza wynosiła 4 600 000,00 zł  ( słownie : cztery miliony sześćset tysięcy złotych ).

 

3. Na przedmiotowy przetarg, wadium w wymaganej wysokości nie zostało wpłacone przez żadnego oferenta.

 

4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.