Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 „Remont drogi gminnej 120315K w km od 0+305,00 do km 1+296,00  w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz”

DOFINANSOWANIE – 590.910,00 ZŁ

WARTOŚĆ INWESTYCJI – 1.197.825,88 ZŁ

 

PROJEKT SKIEROWANY DO MIESZKAŃCÓW GMINY OLKUSZ.

W RAMACH PRAC ZAPLANOWANO REMONT 991 M DROGI: NAWIERZCHNIA, POBOCZA, ZATOKI AUTOBUSOWE, ODWODNIENIE W POSTACI ROWÓW.

 

HARMONOGRAM

L.p.

ELEMENTY I RODZAJ ROBÓT BUDOWLANYCH

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI
 (miesiąc, rok)

 
 
 

1

2

3

 

1.

Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

03/2024

 

2.

Nawierzchnia

03/2024

 

3.

Krawężniki

03/2024

 

4

Oznakowanie

03/2024

 

5

Zatoki autobusowe

03/2024

 

6

Pobocza

03/2023

 

7

Odwodnienie – rowy przydrożne

03/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa o dofinansowanie z Wojewodą Małopolskim została podpisana 19.09.2023 r.

Umowa z wykonawcą prac budowalnych – Konsorcjum firm: PRDM Sp. z o.o. z siedzibą w Lelowie (Lider) i BRUK S.A. z siedzibą w Lisowie (Partner) została podpisana 11.09.2023 r.

Zakończenie robót przewidziano na 29.03.2024 r.