Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 306 w dniach od 22.09.2023r. do 12.10.2023r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

 

- działka nr ew. gr. 1202 obręb Kosmolów w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: linia elektroenergetyczna kablowa nN,

 

- działka nr ew. gr. 551 obręb Osiek w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz wodociągowy,

 

- działka nr ew. gr. 604 obręb Osiek w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: gazociąg śr./ćn. z przyłączem,

 

- działka nr ew. gr. 584/11 obręb Olkusz w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącze elektroenergetyczne,

 

- działki nr ew. gr. 210/4, 211/6, 211/7 obręb Żurada w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącze kanalizacji sanitarnej.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym  w godz. 800-1600 (pn), 700-1500 (wt - pt) - pok. nr 306 lub pod numerem telefonu  32 626-01-56.