Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń (przy wejściu głównym do budynku), na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 29.09.2023r. do dnia 20.10.2023r. opublikowany zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- część działki nr 900/6 położonej w Olkuszu przy ul. Jaśminowej o pow. 10m2 z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r.  w wysokości: 36,90zł brutto (tj. 30,00zł netto) z terminem płatności do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 2115/29 położonej w Olkuszu przy ul. Na Skarpie o pow. 188m2 z przeznaczeniem pod ogród przydomowy (działka zajmowana na podstawie obowiązującej umowy), na czas nieokreślony. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 60,00zł z terminem płatności rocznie do 31 marca każdego roku z góry.

 

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Najem i Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godzinach pracy Urzędu (pok. 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.