Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WYNIKI  PRZETARGU

 

1. W dniu 29.09.2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz przeprowadzony został I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 638/23 o pow. 2 697 m2, położonej w Olkuszu przy ul. Parcze, objętej księgą wieczystą KR1O/00023702/2, stanowiącej własność Gminy Olkusz.

 

2. Cena wywoławcza wynosiła 701 220,00 zł  ( słownie : siedemset jeden tysięcy dwieście dwadzieścia złotych ).

 

3. Na przedmiotowy przetarg, wadium w wymaganej wysokości nie zostało wpłacone przez żadnego oferenta.

 

4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.