Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 306 w dniach od 06.10.2023r. do 26.10.2023r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- działka nr ew. gr. 350/50 obręb Zawada w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: linia elektroenergetyczna kablowa nN,

 

- działka nr ew. gr. 2032 obręb Olkusz w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: telekomunikacyjna linia kablowa,

 

- działka nr ew. gr. 3983/3 obręb Olkusz w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: telekomunikacyjna linia kablowa.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 800-1600 (pn), 700-1500 (wt - pt) - pok. nr 306 lub pod numerem telefonu  32 626-01-56.