Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

 

W Y K A Z

 

       Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach, przeznaczonego do sprzedaży w  drodze przetargu.

 

 

1. Przedmiotem wykazu  jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego na I piętrze w budynku wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach. Lokal mieszkalny nr 6, składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju  i łazienki z w.c. o łącznej pow. użytkowej: 56,62 m2, posiada balkon, objęty jest księgą wieczystą KA1K/00052867/6. Do lokalu przyporządkowana jest piwnica o pow. użytkowej: 4,84 m2.

Budynek zlokalizowany w obrębie wyposażonym w pełną infrastrukturę techniczną i społeczną jak szkoły, ośrodek zdrowia, obiekty handlowe, usługowe itp. Komunikacja masowa – pociąg w odległości ok. 500 m.

Opłata przekształceniowa w wysokości: 7,62zł. w stosunku miesięcznym, płatna jako składnik opłaty eksploatacyjnej do 25  każdego bieżącego miesiąca na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” z siedzibą w Katowicach.

Aktualizacja opłat następuje na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

 

2. Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu.

 

3. Cena lokalu mieszkalnego wynosi: 364 770,00 zł ( słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych ).

 

4. Termin składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 17.11.2023 r.