Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Zainteresowani mogą już składać wnioski – propozycje kandydatów do XXII edycji Olkuskiej Nagrody Artystycznej.

Olkuska Nagroda Artystyczna ustanowiona Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu, przyznawana jest twórcom i animatorom kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagroda wręczana jest corocznie przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz i służy popularyzacji osiągnięć olkuskich twórców wśród mieszkańców Olkusza i regionu.

 

Laureaci poprzednich edycji Olkuskiej Nagrody Artystycznej:  

w 2001 r.:

 • Stanisław JAKUBAS – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych
 • Adam BIEŃ – w kategorii dla młodego twórcy

w 2002 r.:

 • śp Jacek TASZYCKI – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych
 • Artur GOTZ – w kategorii dla młodego twórcy 

w 2003 r.:

 • Stanisław STACH – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych
 • Monika GĘBALA – w kategorii dla młodego twórcy

w 2004 r.:

 • Stanisław WYWIOŁ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych
 • Anna KAJDA – w kategorii dla animatora kultury
 • Karolina HEIN – w kategorii dla młodego twórcy

w 2005 r.:

 • Jerzy KANTOROWICZ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych
 • Wiesław BARAN – w kategorii dla animatora kultury
 • Łukasz JAROSZ – w kategorii dla młodego twórcy

w 2006 r.:

 • Olgerd DZIECHCIARZ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych
 • Stanisława SZAREK – w kategorii dla animatora kultury 

w 2007 r.:

 • śp Anna PIĄTEK – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych
 • Olga ŚLADOWSKA – w kategorii dla animatora kultury
 • Wojciech BAJER – w kategorii dla młodego twórcy

w 2008 r.:

 • Zofia ROLA – WYWIOŁ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych
 • śp Jolanta SKAWIŃSKA – w kategorii dla animatora kultury,
 • Agnieszka ŻELEZIK – w kategorii dla młodego twórcy

w 2009 r.:

 • Irena WŁODARCZYK – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych
 • Jacek SYPIEŃ – w kategorii dla animatora kultury
 • Sławomir ELSNER – w kategorii dla młodego twórcy

w 2010 r.:

 • śp Edward FRĄCZEK – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych
 • Jerzy ROŚ – w kategorii dla animatora kultury
 • Przemysław KANIA – w kategorii dla młodego twórcy

w 2011 r.:

 • śp Barbara SUDOŁ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych
 • Piotr DUDEK – w kategorii dla animatora kultury
 • Szymon TOMSIA – w kategorii dla młodego twórcy

w 2012 r.:

 • Zenon KRUKOWIECKI – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych
 • Mariusz POŁEĆ – w kategorii dla animatora kultury
 • Piotr SKRZYNECKI – w kategorii dla młodego twórcy

w 2013 r.:

 • Jacek MAJCHERKIEWICZ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych
 • Marek PIENIĄŻEK – w kategorii dla animatora kultury
 • Magdalena MĄCZKA – w kategorii dla młodego twórcy 

w 2014 r.:

 • Adam SOWULA – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych
 • Halina BARAŃSKA – FLAK – w kategorii dla animatora kultury
 • Mateusz JURCZYK – w kategorii dla młodego twórcy

w 2015 r.:

 • Jacek WŁODARCZYK – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych
 • Maciej NABIAŁEK – w kategorii dla animatora kultury
 • Agnieszka GRABOWSKA – w kategorii dla młodego twórcy

w 2016 r.:

 • Jan KUĆMIERCZYK – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych
 • Przemysław KANIA – w kategorii dla animatora kultury
 • Natalia JAJKIEWICZ – w kategorii dla młodego twórcy

w 2017 r.:

 • śp Franciszek DUDEK – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych
 • Klaudia ZUB – PIECHOWICZ – w kategorii dla animatora kultury
 • Paulina STACH – w kategorii dla młodego twórcy 

w 2018 r.:

 • Wiesław DRYGAŁA – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych
 • Dorota STACHOWICZ – MĄCZKA – w kategorii dla animatora kultury
 • Piotr KALICKI – w kategorii dla młodego twórcy
 • Zenon KRUKOWIECKI – wyróżnienie – ambasador kultury

w 2019 r.:

 • Stanisława SZAREK – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych
 • Maria RZEPKA – w kategorii dla animatora kultury
 • Mateusz FILO – w kategorii dla młodego twórcy

 w 2022 r.:

 • Grażyna PRASZELIK-KOCJAN– w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych
 • Anna DUDEK– w kategorii dla animatora kultury
 • Marcin STYCZEŃ – w kategorii dla młodego twórcy

 

Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody przysługuje: radnym Rady Miejskiej w Olkuszu, stowarzyszeniom, instytucjom kultury, szkołom artystycznym, środowisku twórczemu lub grupom osób z danego środowiska twórczego.

Wnioski wraz z uzasadnieniem danej kandydatury prosimy składać w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu do dnia 31 października 2023r.  

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu pod linkiem https://bip.malopolska.pl/umigolkusz,a,729060,olkuska-nagroda-artystyczna.html . Dodatkowych informacji udziela Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, pok. 101 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 lub pod numerem tel. 32-626-01-06 .