Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W nawiązaniu do publikowanych wcześniej informacji, dotyczących trwających postępowań w związku z likwidacją wydobycia przez Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” poniżej do pobrania dostępna jest korespondencja pomiędzy ZGH "Bolesław" S.A. oraz Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie. W podsumowaniu Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie stwierdza, iż "to na ZGH "Bolesław" ciąży odpowiedzialność za powstające szkody wywołane jego działalnością jak i obowiązek zapobiegania tym szkodom".

- Pismo ZGH "Bolesław" S.A.

- Odpowiedź Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie

- Odpowiedź ZGH "Bolesław" S.A.