Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Budowa lub modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Olkuszu i w kilku sołectwach, przeciwdziałanie możliwym zagrożeniom podtopieniami mogącymi nastąpić w konsekwencji likwidacji wydobycia przez ZGH „Bolesław” SA, a także dalsze prace zwiększające atrakcyjność zamku w Rabsztynie – to kluczowe zadania, których realizacja niebawem rozpocznie się w związku z pozyskaniem przez burmistrza Romana Piaśnika środków w ramach programu Polski Ład.

- W nadchodzących miesiącach przeznaczymy kolejne dziesiątki milionów złotych na poprawę infrastruktury. Tym razem skupimy się przede wszystkim na poprawie komfortu funkcjonowania społeczności lokalnych naszych sołectw oraz gminnych szkół. Przeprowadzimy również działania prewencyjne związane z likwidacją wydobycia przez ZGH „Bolesław”. Uzyskane dofinansowanie to także możliwość dalszego rozwoju potencjału turystycznego i rekreacyjnego zamku w Rabsztynie – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Trwają już intensywne prace, związane z kompletowaniem i aktualizacją dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargów na realizację szeregu inwestycji. W planach jest budowa trzech budynków wiejskich: w Pazurku, Wiśliczce i Zadolu Kosmolowskim. Wszystkie zostaną w pełni wyposażone – także w instalacje fotowoltaiczne. W Braciejówce – w budynku, w którym mieści się Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz mieszkania komunalne – zmodernizowany zostanie dach i instalacja c.o. Tutaj również planowana jest instalacja Odnawialnych Źródeł Energii. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 na Os. Młodych w Olkuszu przewidziano przebudowę starego węzła cieplnego, w Szkole Podstawowej w Sienicznie wykonana zostanie modernizacja sali gimnastycznej z instalacją OZE, a w Szkole Podstawowej Nr 1 w Olkuszu planowana jest termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachowego.

Ważne dla zagwarantowania bezpieczeństwa Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz w kontekście likwidacji wydobycia przez ZGH „Bolesław” SA są inwestycje związane z uporządkowaniem gospodarki wód opadowych w Olkuszu. Przewidziano budowę inteligentnego systemu zarządzania kanalizacją deszczową, a także przebudowę istniejących zbiorników retencyjnych oraz modernizację kanału rzeki Baby i Witeradówki. Wartość prac związanych z budową oraz modernizacją gminnych obiektów, a także prewencyjnymi działaniami porządkującymi gospodarowanie wodami opadowymi szacowana jest na ponad 22 miliony złotych.

W Rabsztynie przewidziano natomiast prace związane m.in. z zabezpieczeniem konstrukcyjnym i remontem węzła bramnego zamku, modernizacją jego iluminacji i budową oświetlenia traktu w systemie LED, a także stworzeniem ekspozycji zamku średniego i górnego. Szacunkowa wartość zadania wynosi 2 miliony złotych.

- W ostatnich latach wykonaliśmy wiele pracy, by unowocześnić infrastrukturę społeczną, sportową, rekreacyjną, edukacyjną i turystyczną w naszej gminie. Duże środki przeznaczamy również na infrastrukturę drogową. Te inicjatywy odpowiadają potrzebom naszych Mieszkańców w różnym wieku. Mam jeszcze wiele pomysłów, widzę, gdzie jeszcze potrzebne są inwestycje i zamierzam konsekwentnie je realizować – podsumowuje Roman Piaśnik.