Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS 2023”, Gmina Olkusz pozyskała z budżetu Województwa Małopolskiego pomoc finansową w postaci dotacji celowej w wysokości 19 740,00 zł. Środki te przeznaczono na zadanie „Budowę ogrodzenia boiska (piłkochwytów) przy Szkole Podstawowej nr 9 w Olkuszu”, którego łączna wartość wyniesie 63 130,00 zł.  Zadanie inwestycyjne realizowane będzie na istniejącym obiekcie sportowym i dotyczy budowy ogrodzenia (piłkochwytów) istniejącego boiska do piłki ręcznej o wymiarach 44x21,40m. Piłkochwyty zostaną umieszczone wzdłuż krótszych boków boiska (od strony zachodniej i wschodniej). Do istniejącego boiska zostaną wykonane bramki oraz dojście z kostki brukowej. Boisko piłkarskie oraz boiska wielofunkcyjne położone w pobliżu istniejącego boiska jako kompleks sportowy, niejako wymuszają zabezpieczenie strefy aktywności sportowej. Piłkochwyty mają za zadanie chronić znajdujące się poza strefą rozgrywek osoby, a także zwiększać płynność oraz komfort gry. Ich głównym zadaniem jest zabezpieczeniem przed przedostaniem się piłki i tym samym ochrona osób znajdujących się w pobliżu – użytkowników sąsiednich boisk oraz toru rolkowego. Chroni również budynki, które są usytuowane w okolicy boiska oraz zaparkowane samochody. Boisko wielofunkcyjne sportowe jest ogólnodostępne i bezpłatne dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Osiedla Słowiki, a także wszystkich mieszkańców gminy, którzy będą chcieli skorzystać z obiektu. W godzinach prowadzenia zajęć lekcyjnych, obiekt będzie wykorzystywany do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej, zajęć sportowo -rekreacyjnych w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz międzyszkolnych rozrywek szkolnych.

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS".