Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

O G Ł O S Z E N I E

 

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU  ZAOPATRZENIA W  CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA I GMINY OLKUSZ NA LATA 2023-2026

 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późniejszymi zmianami), oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz zawiadamia, że od 13 listopada 2023 r. do 4 grudnia 2023 r., będzie wyłożony do publicznego wglądu „Projekt aktualizacji założeń do planu  zaopatrzenia w  ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2023-2026”.

 

Projekt założeń będzie do wglądu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umigolkusz,m,330533,wylozenie-do-publicznego-wgladu.html  oraz w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków  (pokój nr 102) Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz  w godzinach urzędowania.

 

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń w trakcie jego wyłożenia, to jest od 13 listopada 2023 r. do 4 grudnia 2023 r. Uwagi można składać osobiście, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w godzinach urzędowania, przesyłać na adres Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Dariusz Murawski

Zastępca Burmistrza