Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

OGŁOSZENIE

 

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 8 listopada 2018 roku zwołuje się I sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Olkuszu na kadencję 2018 – 2023 na dzień 22 listopada /czwartek/ 2018 roku o godz. 12.00.

Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1.

 

Tematem sesji będzie:

  1. Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym.
  4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady.
  6. Wybór Wiceprzewodniczącego
  7. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
  8. Ślubowanie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
  9. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

 

KOMISARZ WYBORCZY
W KRAKOWIE

(-) Wojciech Andrzej MAKIEŁA

 

Transmisja sesji Rady Miejskiej w Olkuszu: https://transmisja.esesja.pl/olkusz