Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Niezwykle okazale prezentują się postępy prac rewitalizacyjnych w obrębie Parku Czarna Góra w Olkuszu. Jest to zadanie o wartości 14,4 mln złotych, realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Dofinansowanie tylko na ten jeden projekt sięgnęło ponad 9 mln złotych. To najwyższe dofinansowanie w województwie małopolskim przyznane w ramach GPR. W piątek 19 czerwca wizytę studyjną na miejscu odbyli przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, a także reprezentanci olkuskich klubów sportowych.

Pół miliona złotych – na tyle wykonawca wycenił prace, związane z przebudową budynku Domu Kultury w Olkuszu, polegające na przebudowie holu górnego oraz klatki schodowej. Inwestycja, realizowana dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Olkusz z Gminnego Programu Rewitalizacji, już się rozpoczęło, a jej zakończenie zaplanowano na wrzesień tego roku.

Został rozstrzygnięty przetarg na modernizację budynku Przedszkola Nr 8 przy ulicy Legionów Polskich 12 w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Inwestycja jest prowadzona przez olkuski magistrat w ramach zadania „Modernizacja budynku przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne i gospodarcze w Olkuszu”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Na przedświątecznej sesji Rady Miejskiej w Olkuszu został uchwalony budżet Miasta i Gminy Olkusz na 2020 rok. W przedstawionym projekcie rekordowo wysoką wartość osiągnęły wydatki majątkowe – ponad 40 milionów złotych. Ma to związek z realizacją projektów, na które magistrat uzyskał dofinansowanie.

Zbliżające się święto górników, czyli tradycyjna Barbórka to doskonała okazja do zapoznania się z górniczymi tradycjami Olkusza. Będzie to możliwe w sobotę 7 grudnia podczas bezpłatnego rodzinnego spaceru historycznego „Śladami górniczych skarbów i tradycji Srebrnego Miasta”. To ostatnia w tym roku wycieczka w ramach akcji „Olkuskie Spacery Historyczne 2019” organizowanej przez olkuski magistrat.

Już wkrótce, na zlecenie Gminy Olkusz, rozpoczną się prace związane montażem windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez olkuskie Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet „SOS”. Olkuski WTZ mieści się przy ulicy Gęsiej 25.

Wkrótce sylwester, zatem warto zaopatrzyć się w kalendarze na 2020 rok. Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu przygotował serię kalendarzy promujących „Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich” – najnowszą atrakcję naszego miasta. Zawisną one w instytucjach publicznych, firmach oraz domach prywatnych.

Jak przed wiekami, tak i teraz na ulicach Olkusza można spotkać postacie gwarków, czyli olkuskich górników. Wykonane z brązu i pokryte patyną figury, to część projektu „Srebrny szlak gwarków olkuskich” realizowanego przez olkuski magistrat.

Dzięki nowoczesnej technice można wędrować Srebrnym Szlakiem Gwarków Olkuskich, po którym oprowadza nas wirtualny przewodnik ze specjalnej bezpłatnej aplikacji na urządzenia mobilne. Aplikacja, podobnie, jak cały szlak gwarków, została zrealizowana na zlecenie olkuskiego magistratu.

Trwają prace przy rewitalizacji Dolinki na Osiedlu Młodych. To miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców zmienia się nie do poznania. Niebawem rozpocznie się również przebudowa sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu. Oba zadania realizowane są w ramach jednego większego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Łączna wartość obu inwestycji to ponad 6 mln złotych, z czego 4,7 mln złotych pochodzi z unijnego dofinansowania.

Dawno, dawno temu, a dokładnie w 1299 roku, niejaki "Henricus, civis de Ilkusz", czyli Henryk mieszczanin olkuski otrzymał prawo do założenia wsi Zimnodół. Ponieważ nie znamy daty nadania praw miejskich, a do naszych czasów nie zachował się dokument lokacyjny, tę datę przyjęto za pierwszy zapis o Olkuszu, jako mieście. Wcześniejsze wzmianki, jak ta z 1184 roku potwierdzająca istnienie olkuskiej parafii, czy dokument księcia Bolesława Wstydliwego z 1257 roku, w którym zobowiązał się wypłacać klasztorowi klarysek dwie grzywny złota rocznie z dochodów za olkuski ołów, dotyczą Olkusza , ale nie mamy pewności, czy posiadał już wtedy prawa miejskie.

Aby przybliżyć mieszkańcom i turystom historię Olkusza, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu przygotował cały szereg działań popularyzujących historię, zabytki i atrakcje turystyczne Srebrnego Grodu.

Ponad 2,5 miliona złotych dofinansowania na rozbudowę budynku OSP wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Gorenicach otrzymała Gmina Olkusz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt Gminy Olkusz znalazł się na pierwszym miejscu, zyskując najwyższą ocenę spośród wszystkich, które otrzymały dofinansowanie. Wartość wszystkich zaplanowanych prac to ponad 3,6 miliona złotych.

Pełną parą trwają prace rewitalizacyjne Parku „Czarna Góra” w Olkuszu. Trwają zaawansowane prace ziemne, a wcześniej ze stadionu zwinięto trawę. Jest to największy projekt, realizowany w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Jego wartość to 14 mln złotych, przy dofinansowaniu sięgającym 9 mln złotych. Prace mają zostać zakończone na jesień przyszłego roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na logo promujące Dolinkę – Osiedle Młodych.