Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 „Remont drogi gminnej 120315K w km od 0+305,00 do km 1+296,00 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

 

„Remont drogi gminnej ul. Jasnej na odcinku A-B w km   od 0+000,00 do 0+325,60 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz”

DOFINANSOWANIE – 412.915,00 ZŁ

WARTOŚĆ INWESTYCJI – 761.343,14 ZŁ

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG – POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PIESZYCH   W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH – NABÓR NA 2021 ROK.

 

Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+010,00 do 0+214,10 (w tym przejście dla pieszych w km 0+112,10) w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„Przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowej, nr 120267K w km od 0+000,00 do 0+417,75 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego nr 120281K  w km od 0+000,00  do 0+435,36 w Olkuszu, Gmina Olkusz”

Gmina Olkusz podpisała z Wojewodą Małopolskim Umowę na przyznanie dofinansowania w wysokości 558.434,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego nr 120281K  w km od 0+000,00 do 0+435,36 w Olkuszu, Gmina Olkusz” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość inwestycji szacowana jest na 1.299.164,06 zł

Czas realizacji - 09.2020 r.  - 08.2021 r.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG – POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PIESZYCH   W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH – NABÓR NA 2021 ROK.

 

„Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+381,10 do 0+585,10 (w tym przejście dla pieszych w km 0+483,10) w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„Przebudowa drogi gminnej ul. E. Orzeszkowej 120253K na odcinku I - w km od 0+466,50 do km 0+566,70, na odcinku II w km od 0+566,70 do km 0+695,85, na odcinku III w km od 0+695,85 do km 0+776,50 w miejscowości Olkuszu, Gmina Olkusz”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Nullo nr 120247K  odcinek I w km od 0+000,00 - o+031.11, odcinek II w km 0+031,11 - 0,285,00 w Olkuszu, Gmina Olkusz”

Gmina Olkusz podpisała z Wojewodą Małopolskim Umowę na przyznanie dofinansowania w wysokości 491.235,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Nullo nr 120247K  w km od 0+000,00 do 0+285,00 w Olkusz, Gmina Olkusz” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość inwestycji 1.000.014,30 zł.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG – POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PIESZYCH   W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH – NABÓR NA 2021 ROK.

 

"Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+742,51 do 2+950,39 (w tym przejście dla pieszych w km 2+844,89) w miejscowości Rabsztyn, gmina Olkusz"

Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej - łącznika między ul. Króla Kazimierza Wielkiego a ul. Świętokrzyską w km od 0+000,00 do km 0+061,00 w miejscowości Olkusz

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa - Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 135 000 zł (49,99974% kosztów kwalifikowanych)

Całkowity koszt inwestycji: 270 001,38 zł

Zadanie polega na budowie drogi gminnej - łącznika między ul. Króla Kazimierza Wielkiego a ul. Świętokrzyską w km od 0+000,00 do km 0+061,00 w miejscowości Olkusz. Zostaną wykonane roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe, prace związane z odwodnieniem drogi, a także nowa jezdnia i chodnik z oświetleniem. Realizacja pomoże w poprawieniu komunikacji w centrum Olkusza, służąc jego mieszkańcom, jak i turystom, także dzięki upłynnieniu ruchu w pobliżu punktów usługowych, znajdujących się w jej najbliższym otoczeniu.

 

Mimo kryzysu, który dotyka niemal wszystkie samorządy i gałęzie gospodarki w konsekwencji trwającej pandemii koronawirusa, blisko 3,7 mln złotych już niebawem zostanie przekazane na przebudowę dwóch olkuskich ulic: Fr. Nullo oraz Słowackiego. Gmina Olkusz uzyskała na te inwestycje dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO  RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG – POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PIESZYCH   W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH – NABÓR NA 2021 ROK.

Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+380,00 do 0+584,00 ( w tym przejście dla pieszych w km 0+494,14) w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz