Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Uroczyste odsłonięcie tablicy na pomniku, jaki znajduje się na kwaterze żołnierzy z I i II wojny światowej w Olkuszu, będzie symbolicznym zwieńczeniem prac remontowo-konserwatorskich

W Gminie Olkusz w ramach podpisanej Umowy Partnerskiej z dnia 02.01.2023 r. z Województwem Małopolskim na realizację Projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych – został zakupiony lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Gorenice.

Wartość dofinansowania: 233 920 zł.

Gmina Olkusz znalazła się wśród 28 małopolskich gmin, które uzyskały dofinansowanie i zakupiły lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą.

9 listopada (czwartek) zapraszamy na wernisaż wystawy studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.
Widzowie będą mogli podziwiać projekty architektoniczne wykonane w ramach przedmiotu "Projektowanie architektoniczne wielorodzinnych zespołów i budynków mieszkalnych".
Dla miłośników architektury odwiedzenie wystawy to obowiązkowy punkt w swoim kalendarzu na listopad!
Do zobaczenia w sali wystawienniczej "Cegielnia" w Centrum Kultury przy ul. Szpitalnej 32.

30 października 2023 roku w sali konferencyjnej olkuskiego magistratu odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza na 2024. Mieszkańcy, w głosowaniu trwającym blisko dwa tygodnie, wybrali projekty, które będą realizowane w 2024 roku. Publikujemy pełną listę zwycięskich zadań.

W nawiązaniu do publikowanych wcześniej informacji, dotyczących trwających postępowań w związku z likwidacją wydobycia przez Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” poniżej do pobrania dostępna jest korespondencja pomiędzy ZGH "Bolesław" S.A. oraz Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie. W podsumowaniu Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie stwierdza, iż "to na ZGH "Bolesław" ciąży odpowiedzialność za powstające szkody wywołane jego działalnością jak i obowiązek zapobiegania tym szkodom".

- Pismo ZGH "Bolesław" S.A.

- Odpowiedź Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie

- Odpowiedź ZGH "Bolesław" S.A.

„DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZEDERMANIE WRAZ Z ZAPLECZEM KUCHENNYM W NIEZBĘDNY SPRZĘT”

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH KONKURSU PN. „MAŁOPOLSKIE ŚWIETLICE WIEJSKIE 2023”

 

19.10.2023 R. Gmina Olkusz podpisała z Województwem Małopolskim umowę o udzielenie pomocy finansowej w 2023 r. z budżetu Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej na zakup elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Zederman. Pomoc finansowa udzielana jest gminom z przeznaczeniem na zakup elementów wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach Konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie”.

Zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach zadania: zestaw mebli, kuchnia gazowa, zmywarka, ekspres, szafa chłodnicza, armatura kuchenna, głośnik, wózek kelnerski, zestaw sprzątający, tablica informacyjna.

Koszt zadania: 42.800,00 zł
Kwota dotacji: 29.960,00 zł

Termin wykonania zadania: 29.12.2023 r.

Budowa lub modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Olkuszu i w kilku sołectwach, przeciwdziałanie możliwym zagrożeniom podtopieniami mogącymi nastąpić w konsekwencji likwidacji wydobycia przez ZGH „Bolesław” SA, a także dalsze prace zwiększające atrakcyjność zamku w Rabsztynie – to kluczowe zadania, których realizacja niebawem rozpocznie się w związku z pozyskaniem przez burmistrza Romana Piaśnika środków w ramach programu Polski Ład.

W środę 25 października 2023 roku odbyły się obchody jubileuszu Szkoły Podstawowej Nr 5. „Piątka” świętowanie swojego 55-lecia rozpoczęła Mszą św. w bazylice pw. św. Andrzeja Apostoła, a część oficjalna miała miejsce już w budynku szkoły. Tam, wśród gwiazd, zaproszeni goście nie szczędzili życzeń.

27.06.2023 R. Gmina Olkusz podpisała z Województwem Małopolskim umowę o udzielenie pomocy finansowej w 2023 r. z budżetu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla Jednostki OSP Osiek na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku remizy OSP w Osieku w gminie Olkusz, etap V”.

Zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach zadania: budowa kominów, więźba dachowa, montaż okien dachowych, klapy oddymiającej, budowa dachu, tablica informacyjna.

Koszt zadania: 70.000,00 zł
Kwota dotacji: 30.000,00 zł

Termin wykonania zadania: 29.12.2023 r.

 

Przed nami dzień Wszystkich Świętych. Jak zawsze tego dnia pamiętamy o naszych bliskich, którzy odeszli na zawsze. Jest to także okazja, aby wspomnieć osoby zasłużone dla naszego miasta.

W ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS 2023”, Gmina Olkusz pozyskała z budżetu Województwa Małopolskiego pomoc finansową w postaci dotacji celowej w wysokości 19 740,00 zł. Środki te przeznaczono na zadanie „Budowę ogrodzenia boiska (piłkochwytów) przy Szkole Podstawowej nr 9 w Olkuszu”, którego łączna wartość wyniesie 63 130,00 zł

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje,

że w okresie 30.10.2023r. – 17.11.2023r. prowadzona będzie kolejna tura

naboru wniosków na mieszkania w nowo budowanym budynku

przy ul. Dworskiej/Kolejowej w Olkuszu.

 

Informacje szczegółowe dostępne są pod nr tel. 32 626 01 10, 32 643 02 51

lub na stronie http://otbs.olkusz.pl/.

 

Dokumenty do pobrania:

wniosek

zasady_naboru

zasady naboru obowiązujące od 31.08.23 r.

załącznik_nr_1_do_wniosku

załącznik_nr_2_do_wniosku

załącznik_nr_3_do_wniosku

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik informuje o zmianie organizacji ruchu w dniach od 27 października 2023 roku do 2 listopada 2022 roku, mającej na celu upłynnienie ruchu w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych.

Od piątku 27 października od godziny 7:00 do czwartku 2 listopada do godziny 22:00 nastąpi zmiana organizacji ruchu na wjeździe z Drogi Krajowej 94 do cmentarza oraz na ulicach osiedla Piaski, dolotowych do cmentarza. Ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na ul. Kruszcowej w kierunku ul. Ołowianej oraz ul. Powstańców Śląskich w kierunku ul. Budowlanych.

Szczegółowa mapa przedstawiająca zmianę organizacji ruchu w okresie Wszystkich Świętych dostępna jest poniżej.

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” przygotowuje dodatkowe linie zapewniające transport w tym okresie.

Pobierz: Organizacja ruchu Wszystkich Świętych