Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Blisko pięciuset uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Olkusza i powiatu olkuskiego wzięło udział w warsztatach i spotkaniach organizowanych w ramach tegorocznego Dnia Bezpiecznego Internetu.

Pozostało coraz mniej czasu na wymianę kotłów węglowych.  Do końca 30 kwietnia 2024 roku należy wymienić wszystkie pozaklasowe kotły, a do końca 2026 roku również wszystkie kotły o klasie emisji niższej niż 5.

Niemal 3,5 mln złotych dofinansowania z Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego otrzymała Gmina Olkusz na budowę mieszkań przy ul. Dworskiej/Kolejowej. Inwestycja będzie realizowana przez Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i powinna rozpocząć się w drugim półroczu 2023. W nowym obiekcie powstanie 36 mieszkań.

Szanowni Państwo,

Wyznaję zasadę, że realizując inwestycję ze środków publicznych, a więc z podatków od ciężko zarobionych przez Państwa pieniędzy, należy zwracać szczególną uwagę na to, by pieniądze wydawać w najbardziej efektywny sposób.

W marcu rozpoczęły się pierwsze kontrole nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej na terenie sołectw Gminy Olkusz. Podobne kontrole trwają w całym kraju i są efektem nowego obowiązku nałożonego na samorządy, a wynikającego z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Część kontroli – niestety – kończy się grzywnami, nakładanymi na właścicieli nieruchomości.

W dniu dzisiejszym, tj. 29 marca 2023 roku, rozpoczęły się — realizowane na koszt wykonawcy — prace gwarancyjne w celu ustabilizowaniu skarpy za Szkołą Podstawową w Gorenicach.

Prace gwarancyjne w Gorenicach

 

Szanowni Państwo,

 

Już po raz trzeci zapraszam Państwa do udziału w organizowanej w Gminie Olkusz w dniach od 14 do 21 kwietnia b.r. Akcji sprzątania Gminy pod hasłem:

 

„Czysty Olkusz – wspólna sprawa”

4 kwietnia w Podziemnym Olkuszu odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Chrońmy źródła wody”, organizowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Stowarzyszenie Teatralno-Literackie. Wydarzenia honorowym patronatem objął burmistrz Roman Piaśnik.

Ciekawe i ambitne projekty dotyczące działań kulturalnych zrealizują w tym roku cztery organizacje pozarządowe z terenu Miasta i Gminy Olkusz

Olkuscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie nawiązania współpracy z ukraińskim miastem Niżyn. Jest to kolejny, bardzo ważny etap na drodze do formalnego partnerstwa obu miast. Przyjęty dokument daje podstawy do podpisania przez burmistrza Olkusza formalnej umowy o partnerstwie z Niżynem.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Kwota promesy inwestycyjnej – 24.411.249,51 zł

Całkowita kwota inwestycji – 25.696.052,12 zł

Zakres zadania:

Zadanie obejmuje kompleksową modernizację sieci dróg lokalnych położonych na terenie miejskim i wiejskim g. Olkusz. Wybrane drogi (łącznie prawie 10 km dł.) zapewniają połączenie najważniejszych osiedli miejskich z centrum miasta oraz umożliwiają skomunikowanie mieszkańców w obrębie części sołectw (łącznie prawie 2,5 km dł.).

Zabytki i atrakcje turystyczne naszego miasta można zwiedzać samodzielnie lub w grupie. Ale można też poznać nasze atrakcje aktywnie, korzystając z przygotowanych przez nas questów

20 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu spotkały się pary, które w ubiegłym roku obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej szczególnej okazji burmistrz Roman Piaśnik złożył bohaterom dnia serdeczne życzenia. W czasie uroczystych obchodów Złotych Godów małżonkowie otrzymali medale przekazane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.