Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu ostrzega, że od godz. 21:00 dnia 09.10 br. do godz. 09:30 dnia 10.10.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się gęste mgły

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Fotowoltaiczna ZIMNODÓŁ Etap II o mocy do 10 MW”, zlokalizowanego na terenie gminy Olkusz, powiat olkuski, województwo małopolskie

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków handlowo – usługowych w Olkuszu, przy ul. Rabsztyńskiej wraz z infrastrukturą, drogami wewnętrznymi i zespołami parkingów na działkach nr 5092, 5093, 5084/1, 5084/7, 1132/49 obręb 0001 Olkusz, jedn. ewid. 121205_4”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2023 – 2026 i kierunkowo do 2030”

Trwa przyjmowanie propozycji zadań do 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 03.10.2023 r. do godz. 5:00 dnia 04.10.2023 r. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o  średniej prędkości do 50 km/h