Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 27

Informacja o porządku obrad LVI Sesji Rady Miejskiej w Olkuszu dnia 26 września 2023 r., godz. 15:30

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego nr 66/B/2023 znak: WI-II.7840.16.3.2023.EL o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 MOP 5,5 MPa (…) w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o. objętego ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu ostrzega, że od godz. 00:00 do godz. 10:00 dnia 19.09. br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym

Informujemy, że w dniu 23.09.2023 (sobota) Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE

Silny deszcz z burzami

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy IMGW – PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Krakowie ostrzega,

że od godz. 00:00 do godz. 10:00 dnia 19.09. br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym.

Wysokość opadu miejscami od 25 mm do 35 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 60 km/h.