Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków o uruchomieniu od 18 września 2023r. protokołu elektronicznego przeglądu przewodów kominowych

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU I SESJI RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU

KOMUNIKAT – OSTRZEŻENIE

burze z gradem

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy IMGW – PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Krakowie ostrzega, że od godz. 17:00
do godz. 24:00 dnia 13.09.2023 r. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się burze, którymi miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami możliwy grad.

Informacja Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę i rozbiórkę, inwestycji pn.: Przebudowa Stacji Olkusz od km 43+600 do km 46+778 w ciągu linii kolejowej nr 62, realizowana w ramach projektu pn.: Prace na liniach kolejowych nr 62,660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji Nr 8/BK/2023 znak: WI-II.7840.1.29.2023.MM o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Przebudowa Stacji Olkusz od km 43+600 do km 46+778 w ciągu linii kolejowej nr 62, realizowana w ramach projektu pn.: Prace na liniach kolejowych nr 62,660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.