Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja o porządku obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu zwołanej na dzień 26 października 2023 r.

Utrudnienia w ruchu na olkuskim rynku !
 
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w związku z organizacją przez 6. Brygadę Powietrznodesantową uroczystej przysięgi wojskowej żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w dniu 28 października 2023 roku przewidywane jest wystąpienie następujących utrudnień w ruchu na olkuskim rynku:
 
27 października (piątek):
możliwe chwilowe wstrzymywanie ruchu oraz ograniczenie dostępności miejsc parkingowych;
 
28 października (sobota) do godziny 15:00:
brak możliwości wjazdu na rynek od ul. Mickiewicza, wyłączona część miejsc parkingowych.
 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 26 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie o sprzedaży drewna pozyskanego z działki Gminy Olkusz, położonej na terenie Gminy Olkusz

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH POSIEDZEŃ KOMISJI I SESJI RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części Niesułowic – etap B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu zawiadamia, że w związku z pracami awaryjnymi na sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości: Podlesie Rabsztyńskie, Zimkówka i Pazurek w dniu 12.10.2023 r. od godz. 8.30 do godz. 15.00