Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w rejonie 8 (Braciejówka, Pazurek, Podlesie Rabsztyńskie, Rabsztyn, Troks, Olkusz: ul. Dygasińskiego, Jasna, Kopernika, Piękna, Sikorka, Słoneczna, Urocza) zmianie ulega termin odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z 24.12.2021r. na 18.12.2021 r.

Kolejny odbiór zmieszanych odpadów komunalnych odbędzie się w dniu 7.01.2022 r.

Informacja o przeniesieniu kontenerów na odpady w związku z remontem ul. kpt. Hardego z altany na chodnik koło Szkoły Podstawowej nr 3

Informujemy, iż z dniem 24.05.2021r. Biuro Obsługi Klienta znajdujące się w Olkuszu przy ulicy Floriańskiej 2/25, tel. 600 405 638 wznawia bezpośrednią obsługę Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz. Podczas przebywania na terenie BOK należy zakrywać usta oraz nos, a także dezynfekować ręce. Biuro Obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, iż Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdujący się w Olkuszu przy al. 1000 lecia 15D, tel. 536 780 120 w każdą środę, w godzinach od 8:00 do 12:00, będzie w pierwszej kolejności obsługiwał Zarządców budynków wielorodzinnych. W pozostałe dni, tj. 

poniedziałek w godzinach 8:00 –15:00

wtorek w godzinach 12:00 –18:00

środa w godzinach 12:00 –15:00

czwartek w godzinach 12:00 –18:00

piątek w godzinach 12:00 –18:00

sobota w godzinach 8:00 –16:00

GPSZOK będzie obsługiwał Mieszkańców zgodnie z  dotychczasowymi zasadami.

Uwaga! 

Nowe terminy płatności za śmieci!

 

W związku z podjętą w dniu 29 listopada 2016 r. przez Radę Miejską w Olkuszu uchwałą Nr XXIV/348/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2017r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości RAZ NA KWARTAŁ, z dołu, bez wezwania, w następujący sposób:

 

1) do 15 kwietnia – za I kwartał każdego roku kalendarzowego,

2) do 15 lipca – za II kwartał każdego roku kalendarzowego,

3) do 15 października – za III kwartał każdego roku kalendarzowego,

4) do 27 grudnia – za IV kwartał każdego roku kalendarzowego.

 

Dopuszcza się także wnoszenie opłaty jednorazowo, za więcej niż jeden miesiąc z góry.

 

Opłaty można wnosić:

- w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w dniach i godzinach pracy Urzędu,

- na rachunek bankowy 88 1240 2294 1111 0010 4938 9482,

- u inkasenta (w przypadku sołectw).

 

Wszelkie informacji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielane są pod nr tel. 32 626 01 18, 32 626 01 19

Aktualny harmonogram odbioru odpadów sprawdzisz na stronie https://olkusz.moje-odpady.pl/.

Spróbuj również aplikacji na smartfona: Google Play lub App Store

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2021

 

 

Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych od dnia 01.11.2020 roku, wynoszą:

  • 27 zł / od mieszkańca / za miesiąc - w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny.
  • 54 zł / od mieszkańca / za miesiąc - w przypadku braku selekcji

 

Rodziny wielodzietne oraz osoby mniej zamożne będą mogły skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Będzie ona niższa o 5 zł. Osoby które kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach będą mogły skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 1,50 zł od osoby.

 

Informacja

Informujemy, że dojazd do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olkuszu jest możliwy jedynie od ul. Al. 1000-lecia.

Przypominamy informacje adresowe: PSZOK Olkusz  ul. Al. 1000-lecia 15 d, tel. 536 780 120