Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja o wyniku V przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Hetmańskiej w Katowicach

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olkusz i pozostającej w jej władaniu na zasadach samoistnego posiadania przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej  na rzecz najemców

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o wykazie praw do nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży  w drodze przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat z przeznaczeniem pod urządzenie infrastruktury technicznej