Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 207 w dniach od  13.10.2017r. do 24.11.2017r. wywieszony będzie  wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 105/4  położonej w Osieku  gm. Olkusz.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 211 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 29.09.2017r. do 20.10.2017r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 187/1, położoną  w Rabsztynie

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza IV przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 2020/2  położonej przy ul. Wiejskiej w Olkuszu.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 211 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 08.09.2017r. do 29.09.2017r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat