Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 02.06.2017 r. do 23.06.2017 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- działka nr ew. gr. 604 w Osieku (ul. Leśna) w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz gazu.

 

- działka nr ew. gr. 1202 w Kosmolowie w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58. 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 26.05.2017 r. do 16.06.2017 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- działki nr ew. gr. 3402/0 i 3376 w Olkuszu (ul. Krucza Góra) w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz wodociągowy.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58. 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 207 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od  19.05.2017r. do 30.06.2017r. wywieszony będzie  wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę   nieruchomości   gruntowej stanowiącej część działki nr 2115/29 o powierzchni 200m2,  położonej  w Olkuszu przy ul. Na Skarpie

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 208  oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od  26.05. 20017r. do 07.07.2017r. wywieszony będzie  wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu