Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza IV przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomość niezabudowanej, położonej przy ul. Wspólnej w Olkuszu.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 2020/2,  położonej przy ul. Wiejskiej w Olkuszu.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 207  oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od  07.04.2017 r. do 19.05.2017 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu  tj. zabudowanej nieruchomości składającej się z działek nr 840/13 i 840/14 o łącznej powierzchni 2775 m2, położonej w Olkuszu przy skrzyżowaniu ul. 20 Straconych i ul. Kluczewskiej , stanowiącej własność Gminy Olkusz objętej księgą wieczystą KR1O/00018744/0.

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 7.00-15.00 , w pok. 204  lub pod numerem telefonu 32 6260204.

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 31.03.2017 r. do 21.04.2017 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.