Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 24.02.2017 r. do 17.03.2017 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

- działka nr ew. gr. 1399 w Niesułowicach w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny nN,

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 211 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 17.02.2017r. do 10.03.2017r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do  najmu i dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 27.01.2017 r. do 16.02.2017 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

- działki nr ew. gr. 570/5 oraz 769 w Zedermanie w celu umieszczenia  w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (32) 626-01-58. 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 211, w dniach od 20.01.2017 r. do 03.03.2017 r. wywieszony będzie  wykaz nieruchomości zabudowanej , składającej się z działek nr 2235/12 i 2236/1 o łącznej pow. 1069 m2, położonej w Olkuszu przy ul. Szpitalnej 30, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Nieruchomość zabudowana budynkiem o charakterze biurowo-usługowym, garażami i budynkiem gospodarczym, objęta  księgami wieczystymi: KR1O/00075777/7  i  KR1O/00037424/0.

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 7.00-15.00 , w pok. 204  lub pod numerem telefonu 32 6260204.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 20.01.2017 r. do 10.02.2017 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

- działka nr ew. gr. 4946 (ul. Urocza) w Olkuszu w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: gazociąg wraz z przyłączami gazu.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.