Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 211 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 09.12.2016r. do 30.12.2016r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu na okres do 3 lat

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od  28.10.2016 r. do 09.12.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości składającej się z działek nr: 2114/37, 2114/38, 2114/39 i 2114/40 o łącznej powierzchni 6,4140 ha (powstałych z podziału działki nr 2114/36 ), położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej, objętej księgą wieczystą KR1O/00033658/1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „ PU.1” – opisanym jako tereny przemysłu i usług. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  w godz. 7.00-15.00 w pok. 204  lub pod numerem telefonu 32 6260204.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 229 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 07.10.2016r. do 28.10.2016r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.