Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wydaniu decyzji zatwierdzającej z urzędu podział działki o nieuregulowanym stanie prawnym

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza VI  przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu przy Al. 1000-lecia.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 229 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 09.09.2016r. do 30.09.2016r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229, w dniach od 02.09.2016 r. do 14.10.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229,  w dniach od 02.09.2016 r. do 14.10.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości tj. działki nr 2020/2 o pow. 677 m2, położonej przy ul.  Wiejskiej w Olkuszu, stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgą wieczystą KR1O/00007943/5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 7.00-15.00 , w pok. 204 lub pod numerem telefonu 32 6260204.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od  19.08.2016r. do 30.09.2016r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości gruntowej nr 1668/1 o pow. 1814m2, objętej księgą wieczystą KR1O/00036930/3 (udział wynoszący: 0,0616, 0,0537, 0,0572, 0,0547 części), położonej w Olkuszu przy ul. Staszica, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela lokali mieszkalnych nr 10, 11, 21 i 22 w budynku wielorodzinnym przy ul. Staszica 4 w Olkuszu.

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00-15.00 w pok. 204 lub pod numerem telefonu 32 6260204.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 09.09.2016 r. do 30.09.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Rynek 1 ogłasza V przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Olkuszu przy ul. Szpitalnej 30.