Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Wykaz nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczonej  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, stanowiącej własność Gminy Olkusz - działki  3351/1 i 3351/3

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olkusz przeznaczonej do dzierżawy – nr działki 3617/13

Wykaz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mikołowskiej 40 w Katowicach wraz ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu użytkowego (garażu) przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - działka nr 968/137

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - działka nr 638/25 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - działka nr 968/135 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - działka nr 968/136