Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 19.08.2016 r. do 09.09.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, na tablicy ogłoszeń obok pok. 229 w dniach 05.08.2016 r. do 16.09.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich użytkownika wieczystego.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 29.07.2016 r. do 19.08.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

  1. działka nr ew. gr. 1158 w Braciejówce, w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz gazu w rurze ochronnej

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 229 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 22.07.2016r. do 12.08.2016r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych  do  dzierżawy:

- część działki nr 818/1 położonej w Olkuszu przy ul. B. Głowackiego z przeznaczeniem pod zieleń przydomową;

- część działki nr 3112/2 położonej  w Olkuszu przy ul. Skłodowskiej  z przeznaczeniem pod garaż;

oraz do najmu: pomieszczenie w budynku parterowym przy ul. Szpitalnej z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 229 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 15.07.2016r. do 05.08.2016r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń , obok pok. 229

w dniach od  29.07.2016r. do 09.09.2016r.  wywieszony będzie  wykaz nieruchomości:

-  lokalowej ( mieszkanie nr 26 ) przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  

   najemcy, położonej w Olkuszu przy ul. Krasińskiego 4 ,

-  gruntowej -  0,0120 części działki nr 4425/2 o pow. 4709 m2, przeznaczonej do oddania w   

   użytkowanie wieczyste ,

objętych  księgą wieczystą KR1O/00026388/5, stanowiących własność Gminy Olkusz.

 

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  w godz. 7.00-15.00 w pok. 237 lub pod numerem telefonu 32 6260237.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 15.07.2016 r. do 05.08.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.