Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 04.03.2016 r. do 25.03.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok.229 w dniach od 26.02.2016r. do 18.03.2016r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej o ogólnej powierzchni 12,6450ha położonej w Niesułowicach.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229, w dniach od 29.01.2016 r. do 19.02.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki
nr 2242 położonej w Olkuszu przy ul. Żuradzkiej 13.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 342/3 o powierzchni 21777m2 położonej w Witeradowie.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu przy Al. 1000-lecia.