Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza IV przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki
nr 2020/2 położonej przy ul. Wiejskiej w Olkuszu.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 5478/13 położonej przy ul. Ks. Kanonika St. Gajewskiego w Olkuszu.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Olkuszu przy ul. Szpitalnej 30.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok.229 w dniach od 31.12.2015r. do 21.01.2016r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej części działek nr 1394, 1393 (usytuowanych za działką nr 1350) o łącznej powierzchni 250m2 położonych w Olkuszu przy ul. Kopalnianej.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 15.01.2016 r. do 05.02.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok.229 w dniach od 04.12.2015r. do 25.12.2015 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.