Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej części działek nr 1394, 1393 (usytuowanych za działką nr 1350) o łącznej powierzchni 250m2 położonych w Olkuszu przy ul. Kopalnianej.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu na tablicy ogłoszeń obok pok. 229, w dniach od 06.11.2015 r. do 27.11.2015 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

  • część działki nr 3353/85 położonej w Olkuszu przy ul. Legionów Polskich z przeznaczeniem pod planszę reklamową,
  • część działki nr 2009/1 oraz działkę nr 2010/5  położoną w Olkuszu przy ul. Witosa z przeznaczeniem pod dojazd, dojście oraz ogród warzywno- owocowy.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godz. 7.00 - 15.00 (pok. nr 226) lub pod numerem telefonu (032) 6260226.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 30.10.2015 r. do 20.11.2015 r., wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

  1. działka nr 578 w Żuradzie w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej – linia kablowa elektroenergetyczna

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.

Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 2 części nieruchomości stanowiących część działki nr 2115/29 (usytuowanych za działką nr 2378/6) położonych w Olkuszu przy ul. Na Skarpie.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń , obok pok. 229 w dniach od 31.10.2014 r. do 12.12.2014 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości lokalowej (mieszkanie) przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz głównego najemcy, położonej w Olkuszu przy ul. Strzelców Olkuskich 7A/41 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu tj. działki nr 4518 o pow. 997 m2. Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 7.00-15.00 w pok. 237 lub pod numerem telefonu 32 6260237.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok.229 w dniach od 23.10.2015r. do 13.11.2015r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do   dzierżawy:

  1. działka nr 2284/1o pow. 27m 2 położona w Olkuszu przy ul. Fr. Nullo z przeznaczeniem pod budynek mieszkalny,
  2. części działki nr 1135/5 o pow. 22m2 położonej w Olkuszu przy ul. Rabsztyńskiej z przeznaczeniem pod zieleń przydomową,
  3. działki nrnr 775/39, 599/34, 599/7 o łącznej powierzchni 853m2 położone w Olkuszu przy ul. Długiej z przeznaczeniem pod: składowanie, budynek myjni, zbiorniki na paliwo, parking samochodowy,
  4. część działki nr 1789/2 o pow. 317m2 położonej w Olkuszu przy ul. Skalskiej z przeznaczeniem pod zieleń, dojazd i dojście

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 226) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-26.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 3981/3 położonej w Olkuszu przy ul. J. Kantego.