Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu przy ul. Zielonej

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 10.02.2023r. do 02.03.2023r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

- działka nr ew. gr. 3376 obręb Olkusz w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz gazu.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 800-1600 (pn), 700-1500 (wt - pt) - pok. nr 308 lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58. 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza IV przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Informacja o wyniku III przetargu pisemnego na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w Olkuszu przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego 44

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy